چنانچه مشتری از خرید یا محصولات به هر دلیلی رضایت نداشته باشد ابتدا میتواند با شماره ۰۹۹۰۰۷۵۹۲۶۰ تماس مستقیم حاصل کند چنانچه موفق به تماس نشد . به شماره ۰۹۹۱۹۲۰۳۵۲۵ پیام متنی خود را ارسال کند و مشخصات کالا و یا مرسوله و مشخصات دقیق زمان خرید و نام خود را در آن ذکر کند و شماره تماس در دسترسی درآن قرار دهد .در اولین فرصت مدیریت وب شخصا پیگیر حل مشکل پیش آمده خواهد بود.