خودرو لاطف از سال ۱۳۹۱ با بازسازی خودرو های داخلی و خرید و فروش آنها بصورت محدود کار خودشو شروع کرد و پس از کسب تجربه در این حوزه در سال ۹۶ با آموزش تکمیلی نزد اساتید و اخذ کارشناسی فنی و رنگ و بدنه از دانشگاه صنتعی شریف ،کسب و کار خدمات خودرویی لاطف را با نام صفر تا صد با هدف خدمت به مردم راه اندازی کرد تا اوخر سال ۹۹ هم ادامه داشت . همان سالهای راه اندازی صفر تا صد در سال ۹۷ شروع به کار تدریس آموزشی در رشته مکانیک در هنرستان نمود که تا به امروز هم ادامه داردو بالاخره در دی ماه ۹۹ شروع به آموزش خرید و نگهداری خودرو و پیشنهاد فروش محصولات خودرویی تضیمن شده با هدف کمک به افراد کم درآمد و کمک به چرخه اقتصاد داخلی به همراه آموزش رایگان خدمات و پشتیبانی با نام latefcar.ir نمود.