خودرو لاطف برای خدمت بهتر به مشتریان دراین راستا برای هر محصول محتوای آموزش استفاده از محصول و نوع کاربرد آن را درصفحه اصلی سایت قرار داده تا بتوانند براساس نیاز و شرایط استفاده تصمیم درست در خرید داشته باشند.

نحوه ارسال کالای مایع فقط بصورت تیباکس * چاپار* ترمینال * میباشد الباقی محصولات غیر مایع میتوان با پست و گزینه های ذکر شده ارسال گردد. هزینه حمل و نقل داخل شهری رایگان و خارج محدوده تا سقف خرید بیش از ۵۰۰هزارتومان بر اساس تعداد و حجم کالا ارسالی مقداری از کرایه و یا کل هزینه ارسالی رایگان محاسبه می شود و خرید زیر ۵۰۰هزارتومان در خحارج از محدوده مبلغ ارسال کلا به عهده خریدار محترم خواهد بود.

کد پیگیری مرسوله بعد تحویل به مراکز حمل و نقل خدماتی برای مشتری ارسال خواهد شد و تمامی محصولات بیمه میشوند. چنانچه تاخیریا مشکلی در ارسال کالا پیش بیاید مشتریان میتوانند از طریق اطلاعت تماس با ما که در وب سایت منتشر شده تماس مستقیم داشته باشند بعداز آن حتما پیگیر خواهیم بود .

محصولاتی که گارانتی خود شرکت سازنده هستند به عهده خدمات پشتیبانی خود محصول میباشد

اما چنانچه محصولی که خود خودرو لاطف گارانتی کند در صورت نارضایتی یا شکایت حتما با مشتری همکاری لازم و جبران خسارت خواهد کرد تا رضایت مشتری را جلب کند