قوانین و مقررات مربوط به حریم شخصی

خودرو لاطف با تاکیید به احترامی که برای حریم شخصی مشتریان قائل است برای خرید و ثبت نظر یا استاده از برخی امکانات وبسایت اطلاعاتی از کاربران درخواست میکند تا بتواند خدماتی امن به کاربران ارائه دهد .
کلیه ی اطلاعات مشتریان و فعالیت لاطف کار بر طبق قوانین تجارت الکترونیک صورت میگیرد .
در هنگام استفاده از سایت از فیلتر شکن استفاده نشود .