مکمل اکتان زادو

تومان۶۵,۰۰۰

این محصول نانو تکنولوژی محصول ایران با سه کد استاندارد ایزو تولید و چند منظوره میباشد هم تمیز کننده مسیر سوخت رسانی و هم اکتان سوخت را تامین میکندبرای مصرف یک باک 40 لیتری مناسب میباشد در یک بار سوخت گیری

ناموجود