پد پوست بره تک مرحله قهوه ای

تومان۹۵,۰۰۰

پد تک مرحله متوسط رو به نرمی بیشتر برای خشگیری سطحی و جلای بدنه خودرو و یا قطعات فلزی دیگر برای استفاده 15 اتومبیل سواری کفایت میکند محصول ترکیه