مکمل پاکننده مسیر سوخت رسانی کاسپین

تومان۴۵,۰۰۰

نامی آشنا در صنعت داخل برای تمامی خودروها چه کاربراتوری و چه انژکتوری مناسب میباشد رسوباتی که ب اثر سوخت گیری و ماندن سوخت ساکن بوجود می آید از بین برده و تصویه شرکت ئر هر 6000 هزار کیلومتر یک با استفاده گردد با باک پر

ناموجود