موتور شوی مپرا

تومان۶۷,۰۰۰

چربی زدا و پاکننده بسیار عالی برای متور و هر نو چربی و دوده و گرد و غبار بدون آسیب به قطعات موتور هم با آبکشی و هم بدون ابکشی قادر است سطح مورد نظررا تمیز کند

100 عدد در انبار