پولیش فینیش

تومان۲۰۵,۰۰۰

کاربرد آن برای گرفتن هلوگرام های ریز به جا مانده از پولیش کات و یا در خودروهایی که قبلا پولیش شده برای تمیز نگه داشتن و حفظ براقیت و کیفیت هر سه ماه یک مرحله بر روی آن اجر میشود و مزیت فینیش در داخل خودر واکس هم دارد ولزومی ندارید بعد از پولیش بدنه را واکس بزنید اجرا با پولیش و پد نرم انجام میگیرد

99 عدد در انبار