ژل واکس بلوبری

تومان۴۵,۰۰۰

ایجاد رطوبت طبیعی در لاستیک و جلوگیری از ترک خوردگی به همراه حفظ حالت فابریک لاستیک خودرو بدون جذب خاک